Değerli Akademisyenler, Sektör Temsilcileri ve Lisansüstü Öğrenciler,

Bu yıl 7. sini düzenleyeceğimiz Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresine sizleri davet etmekten büyük onur duymaktayız. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile beraber gerçekleştireceğimiz etkinliğimize akademisyenleri, sektör temsilcilerini ve öğrencilerimizi davet ediyoruz

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşecek olan etkinliğimiz 21-22 Aralık 2023 tarihleri arasında siz değerli katılımcılarımızı İstanbul Üniversitesi Beyazıt yerleşkesinde ağırlayacaktır.

7. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi (ULUK 2023)’ne sizleri davet etmekten büyük kıvanç duyuyor ve aramızda görmek istiyoruz.

Bu yıl kongremizin misyonu “Taşımacılıkta altyapının ve kullanılan araçlarda teknolojilerin geliştirilmesine yönelik ARGE çalışmalarının ön plana alınarak tedarik zinciri, lojistik ve taşımacılık faaliyetlerinde verimliliğinin artırılmasına yönelik akademisyenlerin, sektör temsilcilerinin bir araya gelmesini sağlamaktır. Disiplinler arası bir çalışma alanı yaratmayı hedefleyen kongremiz mühendislik ve sosyal bilimlerin bir arada sinerji yaratması ile Türkiye’nin lojistik altyapısının teknoloji desteği ile daha güçlü hale gelmesini, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında öncülük edecektir.

Kongre yüz yüze ve online olacak şekilde düzenlenecektir. ULUK 2023’de Türkçe özet veya tam metin kabul edilmektedir. Tüm özet bildiriler çift kör hakem değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Sunulan tüm bildirilere ait tam metinler “ULUK 2023 Bildiri Kitabı”nda elektronik olarak yayınlanacaktır. Gönderilen tam metinler ise, yazarların sunulacak olan alternatif dergilere yönlendirilmesi sağlanacaktır.

Her sene düzenlenen kongremizle sektör paydaşları, alanda çalışan akademisyenler ve öğrenciler farklı oturumlarda bir araya gelmektedir. Kongremiz ile sektörün geleceğine yönelik stratejilerin belirlenmesinde tarafların birbirleri ile olan ilişkilerinin artırılması hedeflenmektedir.

Değerli katılımlarınızla sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyarız.

Ulusal kongre olma özelliğinden dolayı ULUK 2022 Akademik Teşvik kapsamında değerlendirilmemekte ancak doçentlik başvurularında değerlendirilmektedir. Kongre katılım belgeniz, kongre salonunda sunum yapıldıktan sonra oturum başkanı tarafından verilecektir. Sunumu yapılan bildirinin tüm yazarlarının belgeleri, sunum yapan yazara teslim edilmektedir.

7. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

Kongre katılım ve bildiri sunumu ücretsizdir.

Önemli Tarihler

Özet Son Gönderim Tarihi: 17 Aralık 2023
Son Kayıt Tarihi: 19 Aralık 2023
Program İlanı: 20 Aralık 2023
Tam Metin Gönderim Tarihi: 20 Ocak 2024

Bildiri değerlendirmeleri gönderim tarihinden itibaren 10 gün içinde tamamlanır.