Bildiri gönderim süreci tamamlanmıştır...

Genel Bilgiler

 • ULUK 2017'de Türkçe ve İngilizce bildiri kabul edilmektedir.
 • Tüm özet bildiriler bilim kurulu değerlendirmesine tabii tutulur.
 • ULUK 2017’de kabul edilen tüm özetler sunulabilecektir. 
 • ULUK 2017'de sunulan tüm bildiriler E-ISBN içeren Bildiri Özetleri Kitabında elektronik olarak basılacaktır.
 • Tam metin gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Gönderilen tam metinler yazarların tercihine göre, uluslararası alan endeksli, akademik, süreli dergilerde hakemlik süreci sonrası makale olarak yayınlanacaktır.

Konu Başlıkları

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

 • Küresel Lojistik Yönetimi
 • Lojistik ve İnovasyon
 • Uluslararası Pazarlama
 • Lojistikte Müşteri Hizmetleri ve Sipariş Yönetimi
 • Tersine Lojistik
 • 3. ve 4. Parti Lojistik
 • Sürdürülebilir ve Yeşil Lojistik
 • Endüstri 4.0 ve Lojistik
 • E-Ticaret ve Lojistik
 • Lojistik Maliyet Yönetimi
 • Afet Lojistiği
 • Perakende İşletmelerinde Lojistik
 • Satınalma
 • İşletme Fonksiyonlarının Lojistik Sektöründe Uygulaması

Depo ve Stok Yönetimi

 • Ambalajlama ve Elleçleme
 • Raf Sistemleri
 • Depolama Ekipman ve Sistemleri

Ulaştırma ve Kentsel Lojistik

 • Akıllı Ulaşım Sistemleri
 • Sinyalizasyon
 • Güvenlik Sistemleri
 • Akıllı Araçlar
 • Trafik Yönetimi
 • Ulaştırma Politikaları

Uluslararası Ticaret ve Gümrük

 • Transit İşlemler
 • Uluslararası Ekonomik Gelişmeler ve Lojistik
 • Ticaretin Kolaylaştırılması
 • Tek Pencere Sistemi
 • Gümrüklerin Dijitalleşmesi

Lojistik Bilişim Sistemleri ve Modelleme

 • Lojistik Dizayn ve Network
 • İstatistik Analiz Teknikleri ve Modelleme
 • Karar Verme Teknikleri ve Modelleme
 • Lojistik Tahminleme
 • Optimizasyon
 • Rotalama ve Çizelgeleme
 • Big Data ve Veri Madenciliği

Lojistik Hukuku

 • Sigorta
 • Taşımacılık Mevzuatı ve Uygulamaları
 • İş Güvenliği ve Sağlığı

Taşımacılık Yönetimi

 • Kara, Hava, Deniz ve Demiryolu Taşımacılık
 • Intermodel Taşımacılık
 • Proje Taşımacılığı
 • Tehlikeli Madde Taşımacılığı