Özet Gönderim Başlangıç Tarihi 15 Mayıs 2017
Özet Teslim Son Tarihi 07 Temmuz 2017
Özet Teslim Son Tarihi 21 Temmuz 2017
Özet Kabul Bildirim Tarihi 01 Ağustos 2017
Erken Kayıt Ücreti Yatırma Son Tarihi 01 Eylül 2017
Geç Kayıt Ücreti Yatırma Son Tarihi 01 Ekim 2017
Tam Metin Bildiri Gönderme Son Tarihi 29 Eylül 2017
Programın İlan Tarihi 01 Ekim 2017
Kongre Tarihleri 26-27 Ekim 2017
Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi