Tam Metin Bildiri Kılavuzu

  • Çalışma dosyası edit edilebilir döküman formatlarının birinde (.doc, .docx, .odf, .rtf) sistem yüklenmelidir.
  • Çalışma dosyası şablonuna BURADAN ulaşabilirsiniz.
  • Çalışmanın metin bölümlerindeki ana başlıklar ile alt başlıklar numaralandırılmalıdır. (1. Giriş, 2. Materyal ve Yöntem, 2.1. Bulgular ve Tartışma vb.)
  • Tablo formatında sunulan veriler “Tablo” olarak adlandırılmalı ve ardışık biçimde numaralandırılmalıdır (Tablo 1,Tablo 2…).
  • Tablo halinde olmayan tüm görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vb.) “Şekil” olarak adlandırılmalı ve ardışık biçimde numaralandırılmalıdır (Şekil 1, Şekil 2…).
  • Çalışmada yararlanılan kaynaklar metin içinde yazar, yıl esasına göre (örnek: Genç, 2007) verilmelidir.
  • Çalışma sonuna eklenecek kaynakça APA Stiline göre hazırlanmış olup, Kaynakça başlığı altında alfabetik sıraya göre sunulmalıdır.
  • Çalışma, -kaynakça dahil- toplam 15 sayfayı geçmemelidir.
  • Gelen talepler üzerine bildiri tam metin gönderim tarihi 15.11.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.
Tam Metin Bildiri Gönderim Formu