Tam Metin Bildiri Kılavuzu

 • Çalışma dosyası edit edilebilir döküman formatlarının birinde (.doc, .docx, .odf, .rtf) sistem yüklenmelidir.
 • Çalışmanın yayınlanmak üzere değerlendirilmesini istediğiniz dergi alternatifini seçiniz.
 • Dergilerin kapsamları hakkında detaylı bilgi edinmek için Yayın Olanakları sayfasını inceleyebilirsiniz.
 • Yazar(lar)dan gelen çalışma dosyası benzerlik kontrol yazılımları ile incelenerek dergilere rapor olarak sunulacaktır. Bu işlemin ardından Sorumlu Yazara geribildirimde bulunularak belirledikleri dergi alternatifinin yazım kurallarını takip ederek hazırladıkları makale metnini derginin makale takip sistemine yüklemeleri istenecektir.
 • Benzerlik oranı yüksek olan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacak, dergileri yönlendirilmeyecektir.
 • Makale değerlendirme süreçleri dergi editörlüğü ve yazar(lar) arasında yürütülecektir.
 • Daha önce sisteme çalışmalarını yükleyen yazar(lar)ımız, çalışmasında revizyon yaptıysa tekrar son tarihe kadar tekrar yükleme yapması gerekmektedir.
 • 15.11.2017 tarihinde çalışma yükleme modülü kapatılacak olup bu tarihte herhangi bir uzatma yapılmayacaktır.
 • Çalışmanın tarafımızca yapılacak benzerlik değerlendirmesi için yazarların uymaları gereken bir şekil şartı bulunmamaktadır. Genel olarak çalışmada izlenmesi gerekli format kuralları aşağıdaki gibidir.
  • Çalışmanın metin bölümlerindeki ana başlıklar ile alt başlıklar numaralandırılmalıdır. (1. Giriş, 2. Materyal ve Yöntem, 2.1. Bulgular ve Tartışma vb.)
  • Tablo formatında sunulan veriler “Tablo” olarak adlandırılmalı ve ardışık biçimde numaralandırılmalıdır (Tablo 1,Tablo 2…).
  • Tablo halinde olmayan tüm görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vb.) “Şekil” olarak adlandırılmalı ve ardışık biçimde numaralandırılmalıdır (Şekil 1, Şekil 2…).
  • Çalışmada yararlanılan kaynaklar metin içinde yazar, yıl esasına göre (örnek: Genç, 2007) verilmelidir.
  • Çalışma sonuna eklenecek kaynakça APA Stiline göre hazırlanmış olup, Kaynakça başlığı altında alfabetik sıraya göre sunulmalıdır.