• Toplu Taşıma Sistemlerinde Seyahat Konforunun Veri Odaklı Analizi
  Akif Fidanoğlu
 • Yabancı Doğrudan Yatırımlar İle Ekonomik Kalkınma Lojistik Ağlarla Bütünleşmeyi Teşvik Eder Mi? Akdeniz Havzası Ülkeleri Örneği
  Ali Pişkin
 • Yeşil Lojistik
  Ayten Kıyak
 • Çanakkale İlinin Lojistik Üs Olabilme Potansiyelinin Swot Analizi İle Değerlendirilmesi
  Berna Çağlar
 • Türkiye’de Otomotiv İhracatı-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Granger Nedensellik Testi
  Burcu Keklik
 • Osmanlı Devleti’nde Menzil Teşkilatının Yeri Ve Önemi
  Damla Arbaç
 • Topsıs Yöntemi İle Tarım Lojistik Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi: Çukurova Bölgesi Üzerine Bir Araştırma
  Emre Kadir Özekenci
 • Tersine Lojistik Ve Uygulamaları
  Gamze Çınar
 • Doğu Avrupa Ülkelerinin Çevresel Performansının Bütünleşik Entropi Topsıs Ve Vıkor Yöntemleriyle Değerlendirilmesi
  Gökhan Akandere
 • Sürüş Konforunu Ve Araç Güvenliğini Artırmak İçin Yarı Aktif Süspansiyon Kontrolü-Literatür İncelemesi
  Hakan Basargan
 • “Lojistik …” Ve “… Lojistik” Ana Bilim Dallarında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
  Hanifi Murat Mutlu
 • Afet Lojistiği
  Hüseyin Fikret Kepenek
 • Elektrikli Araç Akıllı Şarj Teknolojisinin Kullanıcılar Tarafından Benimsenmesi
  Hüseyin Korkmaz
 • Gıda Lojistiğinde Otomat Makineleri Üzerine Bir Araştırma
  İrem Yılmaz
 • Veriye Dayalı Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Tedarik Zinciri Koordinasyon Yeteneği İlişkisinde Tedarikçi Koordinasyonun Düzenleyici Rolü
  Karahan Kara
 • İşletmelerin Uluslararasılaşma Stratejilerinin Ters Lojistik Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi: Sivas İşletmeleri Uygulaması
  Maide Taş
 • Denizyolu Taşımacılığında Güvenlik Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme
  Mehlika Arısoy
 • Ulusal Telekomünikasyon Sisteminde Yaşanan Gelişmeler Ve Ekonomik Büyüme
  Mehmet Adak
 • Dünya ve Türkiye Taşımacılık Verilerinin İncelenmesi
  Mualla Akçadağ
 • E-Lojistik Sonrası Ticari Dönüşüm
  Müşerref Önal
 • Tedarik Zinciri Kesintileri Sonucunda Otomotiv Pazarındaki Kitlesel Üretime Dönüş Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Kararına Etkisi
  Naim Çetintürk
 • Kümeleme Analizi İle Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Ulaştırma Altyapısının Karşılaştırılması
  Najibul Kashem
 • Kontrat Lojistik Ve Lojistik Pazarlama İle Sunulan Lojistik Hizmet. Nitel Çalışma Ceva Lojistik Ve X Firması Örneği
  Ömer Ellibeş
 • Paris Mou-Liman Devleti Kontrolü Uygulanan Konteyner Gemilerine İlişkin Bir Analiz
  Özlem Sanrı
 • Türkiye’De İhracatın İthalata Bağımlılığın Etkisi: Tarım Sektörü Örneği
  Rabia Özat
 • Ticaret Ve Kur Savaşlarının Makroekonomik Etkileri
  Şerife Merve Koşaroğlu
 • Hızlı Tüketim Mallarının Teslimatında Yeni Teknolojilerin Kullanılması: Otonom Araçların Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi
  Yavuz Toraman
 • İlaç Lojistiği; Sivas İli Ecza Depoları Üzerine E-Lojistik Uygulamalar
  Zerrin Işıksal
 • Mersin ve Samsun’daki Limanların Kargo Çeşitliliği: Sivas Lojistik Merkezi Açısından Bir Değerlendirme
  Fatih Yılmaz
 • Lojistik Yer Seçimi Çalışmaları Üzerine Bir Literatür Taraması
  Tuba Bozkurt
 • Otonom Araçlara Hazırlığın Politika Ve Yasal Düzenlemeler Açısından Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği
  Abdullah Erdem Boztaş Burak Can Altay
 • Türkiye’Deki Afet Yönetimi Süreçlerinin Lojistik Yaklaşımlarla Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Öneriler
  Ali Özgür Karagülle Erdal Kılıç
 • Covid-19 Pandemi Sürecinin Uluslararası Ticaret Unsurlarına Etkisi
  Altunay Nuray Fatih Cura
 • Ulusal (Yurt İçi) Kargo Taşıma Sözleşmelerinde, Kargo İşletmelerinin Yanlış Yerde Ve/Veya Yanlış Kişiye Tesliminden Doğan Sorumluluğu: Örnek Olaylar İle Türk Ticaret Kanunu (Ttk) Hükümleri Üzerinden Sorumluluğunun Değerlendirilmesi
  Burak Deligönül Turkay Özdemir
 • Denizyolu Taşımacılığında Konteyner Hatlarının Sürdürülebilirlik Raporlarının İçerik Kalitesinin Değerlendirilmesi
  Bükra Doğaner Duman İlknur Gizem Yazar Okur
 • Nakliye Operasyonları İçin En Uygun Tedarikçi Firma Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri Uygulamaları
  Gökçe Manavgat Ayhan Demirci
 • Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesindeki İşletmelerin, Tersine Lojistik Açısından Ekonomik Performanslarının Değerlendirilmesi
  Halime Artul Mustafa Ergün
 • Siber Atakların Denizcilik Sektörüne Etkileri: Kısa Bir Literatür Taraması Ve Alınabilecek Karşı Tedbirler
  Mahmut Mollaoğlu Muhammet Gül
 • Havalimanı Sürdürülebilirliği: İstanbul Havalimanı Örneği
  Mehmet Gürtürk Erkan Çelik
 • Lojistik 4.0 Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi
  Muhammed Turğut İpek Gürsoy
 • Lojistik Merkez Ve Köylere Yönelik Alternatif Güzergâh Seçimi: Türkoğlu Lojistik Merkezi Örneği
  Murat Burak Hayrettin Kesgingöz
 • Tedarik Zinciri Yönetiminde Paris İklim Anlaşmasının Etkilerinin Sürdürülebilirlik Raporları Üzerinden Analiz Edilmesi: Beyaz Eşya Sektöründen Örnekler
  Mustafa Deste Elif Barik
 • Sürdürülebilirlik Raporlarının Tedarik Zinciri Yönetimi Açsından İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma
  Mustafa Deste Turgay Yıldırım
 • Taşıma Ve Depolama Faaliyetlerinde Çalışan Kadınların Ergonomik Duruşlarının Reba Yöntemi İle Risk Analizi
  Münevver Yakut Gizem Geçgil
 • Lojistik Sektöründe Kimyasal Maddelerin Güvenli Depolama Süreci
  Münevver Yakut Gizem Geçgil
 • Lüks Endüstrisinde Tedarik Zinciri Yönetimi
  Ebru Çıkmaz Mehmet Ali Orhan
 • Rusya Ukrayna Savaşı’Nın Türkiye Ekseninde İpek Yolu Güzergahlarına Etkisi
  Ömer Sacar Sezgin Özdemir
 • Türkiye’de Lojistik Performans Endeksi Ve Dış Ticaret Arasındaki İlişki
  Salim Üre Çağatay Karaköy
 • Depo Performansının Ölçümlenmesi Açısından Önemli Performans Kriterlerinin Belirlenmesine Yönelik Kavramsal Bir Çalışma
  Uğur Uluışık Burcu Özge Özaslan Çalışkan
 • Türkiye’de Otomotiv İhracatı-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Granger Nedensellik Testi
  Burcu Keklik Perizat Akar Özgül Karamercimek
 • Blokzincir Teknolojisinin İncelenmesi: Lojistik Süreçlerinde Kullanılacak Blokzincir Tabanlı Sistemler Üzerine Bir Araştırma
  Fahriye Merdivenci Yavuz Toraman Makber Tekin
 • Bir Robotik Kompakt Depolama Ve Boşaltma Sisteminin Optimal Tasarımı
  Mahmut Tutam Jingming Liu John A. White
 • Lojistik Operasyon Sürecinin Dış Ticaretteki Önemi, Sivas’Ta Faaliyet Gösteren İhracat İşletmesi Örneği
  Özgül Kip Karamercimek Perizat Akar Burcu Keklik
 • Karayolu Taşımacılığında Lojistik Servis Sağlayıcı Seçimine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi: Karşılaştırmalı Bir Uygulama
  Rıdvan Çelik Mahmut Mollaoğlu Abit Balın
 • Ulaşım ve Hareketlilik Tercihlerinde Covid 19’Un Etkileri
  Salih Özçelik Akif Fidanoğlu Hüseyin Korkmaz
 • Sivas’ın İhracat Ve İthalatının İç Anadolu Ve Türkiye Ekonomisine Katkısı
  Sercan Poyraz Salim Üre Çağatay Karaköy
 • Apec Ülkelerinin Ulaştırma Altyapılarının Karşılaştırılması
  Serkan Taştan Kıvanç Halil Arıç Sara Moujahid
 • Lojistik İşletmelerinde Yeşil Ve Çevre Dostu Girişimlerin Yönetimi
  Hakan Gödek Çağatay Çoşkun Hasan Yusuf Şahinoğlu Ebru Demirci