Sayın Katılımcılar,

Kongrede sunmuş olduğunuz bildirileri özetlerinizi, makale olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi’nde yayımlamak için aşağıda belirtilen hususları dikkate alarak işlem yapmanız beklenmektedir. Bilgilerinize sunarız.

  • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi’nde (TR-Dizin) tam metinlerin DergiPark sistemi üzerinden yüklenme işlemleri 27 Ekim – 4 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılmalıdır.
  • Türkçe makaleler için 400 TL, İngilizce makaleler için 300 TL ücret ödenmesi gerekmektedir.
  • Yayınlanmak için kabul edilen makaleler, derginin özel sayısında 25 Aralık 2022 tarihinde erken görünümle ve 30 Aralık 2022 tarihinde tam görünümle yayınlanacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *