Bildiri Özet Revizyonu
  • İşlem yapmak için lütfen sunumunu yaptığınız bildiriyi ve revizyon talebiniz olup olmadığını seçiniz.
    Revizyon talebiniz yok ise bildirinizi seçtikten sonra revizyon yok seçeneğini işaretleyerek gönderimde bulunmanız yeterlidir.
    Kongremize katılımınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.
    Saygılarımızla,
  • Çok yazarlı çalışmalarda sadece bir yazarın gönderimde bulunması yeterlidir.
    07 Ekim 2022 23:59'a kadar sistem açık tutulacak, sonrasında gelen talepler işleme alınmayacaktır.

Kongrede sunmuş olduğunuz bildirileri özetlerinizi, makale olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi’nde yayımlamak için aşağıda belirtilen hususları dikkate alarak işlem yapmanız beklenmektedir. Bilgilerinize sunarız.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi’nde (TR-Dizin) tam metinlerin DergiPark sistemi üzerinden yüklenme işlemleri 27 Ekim – 4 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılmalıdır.
Türkçe makaleler için 400 TL, İngilizce makaleler için 300 TL ücret ödenmesi gerekmektedir.
Yayınlanmak için kabul edilen makaleler, derginin özel sayısında 25 Aralık 2022 tarihinde erken görünümle ve 30 Aralık 2022 tarihinde tam görünümle yayınlanacaktır.