İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Merkez Yerleşkesi

34452 Beyazıt | Fatih, İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr

+90 212 440 00 00 - 13200