Kayıt Formu

Bildiri sunumu lisansüstü öğrenciler tarafından yapılacak ise ücretsizdir.

Lisansüstü öğrenci dışındaki diğer sunum katılımcıları için katılım ücreti 350 TL’dir. İki bildiri ile katılım için kongre ücreti 450 TL’dir.

Ücret transferi esnasında açıklama kısmına sunum yapacak yazarın adı soyadı ile birlikte "ULUK2022 katılım ücreti" ibaresine mutlaka yer verilmelidir.

Banka: Ziraat Bankası

Hesap Adı: Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

IBAN: TR800001001507398770605020