I. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

26-27 Ekim 2017, İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, İstanbul

II. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

22-23 Kasım 2018, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, Sakarya

III. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

28-29 Kasım 2019, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Gaziantep

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

28-29 Aralık 2020, Bursa Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Bursa

V. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

01-02 Ekim 2021,  Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bartın

 

 

6. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Poster
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi