Özet Gönderim Başlangıç Tarihi 25.05.2022
Özet Gönderim Bitiş Tarihi 01.08.2022
Kabul Edilen Özet Bildirilerin İlanı 19.08.2022
Tam Metin Gönderim Başlangıç Tarihi 07.10.2022
Tam Metin Gönderim Bitiş Tarihi 24.10.2022
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 04.11.2022
Programın İlan Tarihi 12.09.2022
Kayıt Ücreti Yatırma Başlangıç Tarihi 11.07.2022
Kayıt Ücreti Yatırma Bitiş Tarihi 29.08.2022
Kongre Tarihi 23.09.2022-24.09.2022
6. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Poster
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi