İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisi olan Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri (ULK), 2022 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü) ev sahipliğinde düzenlenecektir. 22-23 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 6. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi (ULUK 2022)’ne sizleri davet etmekten büyük kıvanç duyuyoruz.

Kongremizin misyonu “Tedarik zinciri, lojistik ve taşımacılık disiplinlerindeki araştırmaları, yenilikleri, uygulamaları, eğilimleri paylaşma ve tartışma amaçlarına yönelik olarak, akademisyenler, iş dünyası, teknoloji geliştiricileri ve politika yapıcılar arasında benzersiz ve yüksek nitelikte bir platform oluşturmak, Türkiye’nin sürdürülebilir kent içi ve ulusal taşıma-lojistik alt yapısına ve uluslararası ulaştırma koridorlarında stratejik öneme sahip olmasına katkı sağlamak, taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm sürecine destek vermek, alandaki bilginin oluşması ve korunmasını teşvik etmek için ağ kurmak ve ilgili kuruluşlarla birlikte küresel girişimlerde bulunmayı teşvik etmektir.

Kongrede; sektör paydaşları, alanda çalışan akademisyenler ve öğrenciler farklı oturumlarda bir araya geleceklerdir. Böylece sektör sorunları ve vizyonu ile akademinin birlikte sinerji ve çıktılar oluşturabileceği bir ortam sağlanması hedeflenmektedir.

Kongre yüz yüze ve online olacak şekilde düzenlenecektir. ULUK 2022’de Türkçe özet veya tam metin kabul edilmektedir. Tüm özet bildiriler çift kör hakem değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Sunulan tüm bildirilere ait tam metinler “ULUK 2022 Bildiri Kitabı”nda elektronik olarak yayınlanacaktır. Gönderilen tam metinler ise, yazarların tercihlerine göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi’nde hakemlik süreci sonrasında Özel Sayı olarak makale olarak yayınlanabilecektir.

Ulusal kongre olma özelliğinden dolayı ULUK 2022 Akademik Teşvik kapsamında değerlendirilmemekte ancak doçentlik başvurularında değerlendirilmektedir. Kongre katılım belgeniz, kongre salonunda sunum yapıldıktan sonra oturum başkanı tarafından verilecektir. Sunumu yapılan bildirinin tüm yazarlarının belgeleri, sunum yapan yazara teslim edilmektedir.

6. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Poster
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi