Sunulan tüm bildirilere ait özet veya tam metinler “ULUK 2022 Bildiri Kitabı”nda elektronik olarak yayınlanacaktır. Gönderilen tam metinlerin makale olarak yayımlanmasını tercih eden yazarların çalışmaları Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi’nde hakemlik süreci sonrasında kabul edilmeleri halinde Özel Sayıda yayınlanabilecektir.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin bünyesinde çevrim içi yayınlanan çok disiplinli ve disiplinler arası hakemli, uluslararası ve akademik bir dergidir. Derginin temel amacı iktisadi ve idari bilimlerin temel alanlarında, akademik çalışmaları yayınlamaktır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Dergide; iktisadi ve idari bilimlerin temel alanlarında (İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri gibi) uygulamalı veya kuramsal çalışmalara, model önerilerine, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2022 itibarıyla Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanarak faaliyetlerine devam eden süreli ve hakemli bir dergidir.

Dergimiz; TR- DİZİN, EBSCO, SOBİAD, ASOS, J-GATE, OPEN AIRE veri tabanlarında taranmaktadır.
Dergimize gönderilen makalelerin hakem süreci ortalama 60 günde tamamlanmaktadır.

6. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Poster
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi