Tam Metin Gönderimi

Kongrede sunmuş olduğunuz bildirileri özetlerinizi, makale olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi’nde yayımlamak için aşağıda belirtilen hususları dikkate alarak işlem yapmanız beklenmektedir. Bilgilerinize sunarız.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi’nde (TR-Dizin) tam metinlerin DergiPark sistemi üzerinden yüklenme işlemleri 27 Ekim – 4 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılmalıdır.
Türkçe makaleler için 400 TL, İngilizce makaleler için 300 TL ücret ödenmesi gerekmektedir.
Yayınlanmak için kabul edilen makaleler, derginin özel sayısında 25 Aralık 2022 tarihinde erken görünümle ve 30 Aralık 2022 tarihinde tam görünümle yayınlanacaktır.