ULUK2023 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ragıp Sarıca Amfisinde gerçekleştirilecektir.

ULUK2023 Lokasyon