1. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi
26-27 Ekim 2017
İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, İstanbul

2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi
22-23 Kasım 2018
Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, Sakarya

3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi
28-29 Kasım 2019
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep

4. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi
28-29 Aralık 2020
Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa

5. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi
01-02 Ekim 2021
Bartın Üniversitesi, Bartın

6. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi
23-24 Eylül 2022
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas